2 години стандартна гаранция
+ 1 година допълнителна удължена гаранция

За продукти на стойност

от 250 лв. до 500 лв. плащате 25 лв. 

от 501 лв. до 750 лв. плащате 37,5 лв. 

от 751 лв. до 1000 лв. плащате 50 лв.

от 1001 лв. до 1500 лв. плащате 60 лв.

от 1501 лв. до 1750 лв. плащате 80 лв.

от 1751 лв. до 2000 лв. плащате 100 лв.

от 2001 лв. до 3000 лв. плащате 120 лв.

над 3001 лв. плащате 5% от стойността 


2 години стандартна гаранция
+ 3 години допълнителна удължена гаранция

За продукти на стойност

от 250 лв. до 500 лв. плащате 40 лв. 

от 501 лв. до 750 лв. плащате 60 лв. 

от 751 лв. до 1000 лв. плащате 80 лв.

от 1001 лв. до 1500 лв. плащате 90 лв.

от 1501 лв. до 1750 лв. плащате 120 лв.

от 1751 лв. до 2000 лв. плащате 140 лв. 

от 2001 лв. до 3000 лв. плащате 180 лв.

над 3001 лв. плащате 6% от стойността 


Условия на удължена гаранция

Удължена гаранция се поема изцяло от екипа сервизни специалисти от Централния сервиз на ЗОРА при следните условия:

Стойността на Удължена допълнителна гаранция ще бъде включена във Вашата фактура за покупка на уреда, която задължително трябва да представите при ползването на удължена гаранция.

Допълнителната гаранция е валидна само в рамките на заплатения период и при представяне на Сертификат, издаден от ЗОРА при закупуване на удължена гаранция, оригинална гаранционна карта и документ за покупка на уреда (фактура).

При необходимост от ползването на удължена гаранция се предявява рекламация в магазин на ЗОРА, или на [email protected], или директно в Централен сервиз ЗОРА, гр. София 1225 ул. Нешо Бончев 26 тел. 02/451 01 37, 02/451 01 38. В периода на удължената допълнителна гаранция уредите с удължена гаранция се ремонтира от оторизираните сервизи, публикуване в основната гаранционна карта.

След установяване валидността на Сертификата, клиентът ще бъде насочен към съответния сервиз, който ще поеме ремонта на уреда. Клиентът може да занесе уреда в сервиза или да бъдете посетен в дома от квалифициран техник, който да отстрани проблема на място, ако уредът е прекалено голям или е вграден. Транспортът на уреди над 30 кг. от и обратно до дома на клиента (ако е необходимо) се покрива от допълнителната гаранция.

Условия за ползване

1.Допълнителната гаранция не е застрахователно събитие и всички условия по законовата гаранция са валидни и за нея.
2.Допълнителната гаранция не е продължение на законовата гаранция и не се регулира от ЗЗП, а съгласно Наредба РД16-130.
3.Допълнителната гаранция не обхваща замяната на продукта с нов, а само неговия ремонт, в противен случай сумата заплатена от Вас за допълнителна гаранция се възстановява.
4.Продуктът ще бъде ремонтиран за максимално кратки срокове – обикновено в рамките на седмица. Максималният срок за ремонт за особено сложни случаи е не повече от 30 дни (и за времето на доставка на поръчана резерна част).
5. Допълнителната гаранция се дава само за краен потребител при използване на уредите в бита.
6. Допълнителната гаранция не покрива транспортни дефекти и ремонти на ударени, намокрени уреди или повредени от инсекти, гризачи или бедствия.
7. Удължена гаранция обхваща ремонти, в които стойността на резервната част е на стойност не повече от половината от покупната цена на продукта.
8. Ако ремонтът се окаже невъзможен или резервната част не може да се достави, заплатената сума за допълнителна гаранция се възстановява.
9. Транспортът на уреди над 30 кг. от и обратно до дома Ви се покрива от допълнителната гаранция.
10. Допълнителната гаранция не се разпростира върху софтуер и софтуерни приложенния за уреди като компютри, лаптопи (ноутбук), MP3/4, офис техника, използвана за професионални цели.
11. Допълнителната гаранция не се отнася за консумативи, батерии, лампи, кабели, дистанционни, чанти и други части извън уреда.
12. За уреди, за които има изискване за оторизиран монтаж (газови или специализирани ), Удължената допълнителна гаранция е валидна при условие, че са изпълнени изискванията за монтаж.
13. За LED-LCD и LCD телевизори появата на пиксели не се счита за дефект.
14. В периода на Удължената допълнителна гаранция Вашият продукт се ремонтира от оторизираните сервизи, дадени в основната гаранционна карта.

Сервизи обслужващи уреди с допълнителна удължена гаранция

гр. София, ул. "Нешо Бончев" 26
Тел. 02/4510137, 02/4510138
E-mail: [email protected]

гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 138
Тел. 032/638 068
E-mail: [email protected]

гр. Плевен, бул. Европа 6 /до магазин ЗОРА/
Тел. 0879 999 065 
E-mail: [email protected]

Сравнение на продукти