Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения могат да бъдат подавани до „ЗОРА-
М.М.С.“ ООД, ЕИК: 121839316 чрез канал за вътрешно подаване на сигнали:
- На адрес на електронна поща [email protected];
- До Централния офис на дружеството: гр. София, п.к. 1225, р-н
Кремиковци, бул. Чепинско шосе № 15, Складова база Зора

За регистрирането на сигнала се използва следният формуляр:

Сравнение на продукти