Клубни карти

Карта за лоялен клиент на ЗОРА с право на отстъпка в Търговска верига ЗОРА
Карта за отстъпка може да получи всеки клиент, направил покупка в магазин ЗОРА на стойност над 500 лв.

 

За да получите карта за отстъпка, е необходимо:

 


1. Да се обърнете към служителите в магазините
на Търговска верига ЗОРА.

2. Да предоставите данни за връзка:

- електронен адрес;
- номер на мобилен телефон;
- съгласие за получаване на рекламни материали
или съобщения на електронен адрес
или чрез SMS на мобилния телефон.

 Общи условия за ползване на карта за отстъпка

 

1. Търговска отстъпка не можете да ползвате за покупка
на стоки, които в дадения момент са:
в акция, за стоки с крайна цена, уред от брошурата и за
покупки online.

2. Картата е персонална и се регистрира на името на клиента.
Всички документи, които се генерират от системата,
излизат на името на първоначално регистрирания клиент.

3. Притежателят на карта за отстъпка
може да се откаже от нея във
всеки един момент, без това да води до някакви последствия и
задължения към Търговска верига ЗОРА. Достатъчно е да върне
картата в търговския обект, в който е издадена.

4. Валидността на картата е без ограничение.
Условие за валидност на картата е
ежегодно регистриране на
поне една покупка с нея.

5. Търговска верига Зора запазва правото си
да деактивира Картата във всички случаи
на промени в Общите условия на програмата.

6. Зора си запазва правото временно
да преустановява предоставянето на
отстъпки поради непреодолима сила или
техническа повреда, както и по своя
преценка да прекрати действието на
Програмата за лоялност.


Забележка: Търговска верига ЗОРА си запазва правото да променя условията за ползване на картите за отстъпка. Най-актуална и допълнителна информация можете да получите в сайта на ЗОРА.

Сравнение на продукти