Застраховка "БУЛСТРАД БОНУС ТЕХНИКА"


Застраховка „БУЛСТРАД БОНУС ТЕХНИКА“ е предназначена за застраховане на новозакупена битова техника и електроника. В случай на събитие, покрито по полицата ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще обезщети Застрахования съгласно общите условия на застраховката.

Застрахователната сума е равна на цената на придобиване на застрахованата вещ, посочена в официалния документ за покупко-продажба (касов бон, фактура).

Уредите се ремонтират в оторизираната сервизна мрежа. Това са сервизи, които извършват ремонтите по стандартната гаранция от производителя. В случай, че е извършен ремонт на уреда или е направен опит за извършването на такъв от сервиз без нужната оторизация, вредите няма да бъдат покрити.

Застрахователно покритие включва рисковете:

Пожар (включително последиците от гасенето на пожара), експлозия, удар от мълния;
Природни бедствия: буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, земетресение;
Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;
Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;
Кражба чрез взлом или грабеж;
Късо съединение;
Токов удар;
Удължена гаранция на застрахования уред за срок от 3 години или 5 години. В тригодишния или петгодишния период е включена и стандартната гаранция на производителя.

Срокът на застраховката е 3 или 5 години в зависимост от избора на Застрахования.

Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната премия.
Покритието е валидно само за посочения в полицата адрес на територията на Република България.
Застрахователната премия се заплаща от Застрахования еднократно в брой при покупката на стоката.

Тарифа за сключване на застраховка "ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА


Ценова група Стойност на продукта Застрахователна
премия по полицата
за 12 месеца
1 от 100лв. до 250 лв. 11,40 лв.
2 от 251 лв. до 500 лв. 43,86 лв.
3 от 501 лв. до 750 лв. 85,66 лв.
4 от 751 лв. до 1000 лв. 107,13 лв.
5 от 1001 лв. до 1250 лв. 114,23 лв.
6 от 1251 лв. до 1500 лв. 162,58 лв.
7 от 1501 лв. до 1750 лв. 215,32 лв.
8 от 1751 лв. до 2000 лв. 268,97 лв.
9 над 2000 лв. до 3000 лв. и Apple продукти 292,70 лв.

Тарифа за сключване на застраховка "ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ – МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА"


Ценова група Стойност на продукта Застрахователна
премия по полицата
за 12 месеца
1 от 100лв. до 250 лв. 11,40 лв.
2 от 251 лв. до 500 лв. 43,86 лв.
3 от 501 лв. до 750 лв. 85,66 лв.
4 от 751 лв. до 1000 лв. 107,13 лв.
5 от 1001 лв. до 1250 лв. 114,23 лв.
6 от 1251 лв. до 1500 лв. 162,58 лв.
7 от 1501 лв. до 1750 лв. 215,32 лв.
8 от 1751 лв. до 2000 лв. 268,97 лв.
9 над 2000 лв. до 3000 лв. и Apple продукти 292,70 лв.

Тарифа за сключване на застраховка "БУЛСТРАД БОНУС ТЕХНИКА"
Черна техника
      Полица за 3 години   Полица за 5 години
Ценова група Стойност на продукта Застрахователна премия по полицата Застрахователна премия по полицата
Общо дължима сума Общо дължима сума
1 от 100лв. до 250 лв. 17,34 лв. 25.50 лв
2 от 251 лв. до 500 лв. 38,76 лв. 52.02 лв
3 от 501 лв. до 750 лв. 59,16 лв. 85.68 лв
4 от 751 лв. до 1000 лв. 72,42 лв. 117.30 лв
5 от 1001 лв. до 1250 лв. 78,54 лв. 129.54 лв
6 от 1251 лв. до 1500 лв. 85,68 лв. 142.80 лв
7 от 1501 лв. до 1750 лв. 104,04 лв. 180.54 лв
8 от 1751 лв. до 2000 лв. 120,36 лв. 192.78 лв
9 от 2001 лв. до 2500 лв. 165,24 лв. 253.98 лв
10 от 2501 лв. до 3000 лв. 173,40 лв. 280.50 лв
11 от 3001 лв. до 5000 лв. 291,72 лв. 436.56 лв
12 от 5001 лв. до 10000 лв. 672,18 лв. 1,054.68 лв
Бяла техника
      Полица за 3 години   Полица за 5 години
Ценова група Стойност на продукта Застрахователна Застрахователна
премия по полицата премия по полицата
Общо дължима сума Общо дължима сума
1 от 100лв. до 250 лв. 16,32 лв. 24.48 лв
2 от 251 лв. до 500 лв. 33,66 лв. 51.00 лв
3 от 501 лв. до 750 лв. 55,08 лв. 79.56 лв
4 от 751 лв. до 1000 лв. 66,30 лв. 106.08 лв
5 от 1001 лв. до 1250 лв. 75,48 лв. 121.38 лв
6 от 1251 лв. до 1500 лв. 81,60 лв. 137.70 лв
7 от 1501 лв. до 1750 лв. 96,90 лв. 163.20 лв
8 от 1751 лв. до 2000 лв. 112,20 лв. 179.52 лв
9 от 2001 лв. до 2500 лв. 147,90 лв. 234.60 лв
10 от 2501 лв. до 3000 лв. 164,22 лв. 261.12 лв
11 от 3001 лв. до 5000 лв. 275,40 лв. 422.28 лв
12 от 5001 лв. до 10000 лв. 652,80 лв. 1,008.78 лв

ИТ техника и смарт телевизори
      Полица за 3 години   Полица за 5 години
Ценова група Стойност на продукта Застрахователна Застрахователна
премия по полицата премия по полицата
Общо дължима сума Общо дължима сума
1 от 100лв. до 250 лв. 22,44 лв. 32.64 лв
2 от 251 лв. до 500 лв. 52,02 лв. 67.32 лв
3 от 501 лв. до 750 лв. 67,32 лв. 103.02 лв
4 от 751 лв. до 1000 лв. 87,72 лв. 135.66 лв
5 от 1001 лв. до 1250 лв. 105,06 лв. 160.14 лв
6 от 1251 лв. до 1500 лв. 117,30 лв. 174.42 лв
7 от 1501 лв. до 1750 лв. 130,56 лв. 211.14 лв
8 от 1751 лв. до 2000 лв. 141,78 лв. 223.38 лв
9 от 2001 лв. до 2500 лв. 198,90 лв. 304.98 лв
10 от 2501 лв. до 3000 лв. 214,20 лв. 320.28 лв
11 от 3001 лв. до 5000 лв. 344,76 лв. 510.00 лв
12 от 5001 лв. до 10000 лв. 733,38 лв. 1,169.94 лв
Климатична техника
      Полица за 3 години   Полица за 5 години
Ценова група Стойност на продукта Застрахователна Застрахователна
премия по полицата премия по полицата
Общо дължима сума Общо дължима сума
1 от 100лв. до 250 лв. 20,40 лв. 28.56 лв
2 от 251 лв. до 500 лв. 42,84 лв. 59.16 лв
3 от 501 лв. до 750 лв. 60,18 лв. 90.78 лв
4 от 751 лв. до 1000 лв. 73,44 лв. 121.38 лв
5 от 1001 лв. до 1250 лв. 81,60 лв. 134.64 лв
6 от 1251 лв. до 1500 лв. 90,78 лв. 147.90 лв
7 от 1501 лв. до 1750 лв. 109,14 лв. 179.52 лв
8 от 1751 лв. до 2000 лв. 123,42 лв. 193.80 лв
9 от 2001 лв. до 2500 лв. 166,26 лв. 255.00 лв
10 от 2501 лв. до 3000 лв. 177,48 лв. 281.52 лв
11 от 3001 лв. до 5000 лв. 293,76 лв. 437.58 лв
12 от 5001 лв. до 10000 лв. 676,26 лв. 1,058.76 лв

Сравнение на продукти