Всички категории

Контакти

Обратна връзка

За жалби, мнения, и въпроси, моля посетете контактния център на Зора:

Въпроси и мнения

Отдели

ОТДЕЛ ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ

Работно време:
Понеделник-Петък: 9:00 - 18:30

  • 02 813 03 86
  • 0879 998 995
  • 0879 999 017
    E-mail: support@zora.bg

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Тел.: +35928130376
E-mail: jobs@zora.bg

IT ОТДЕЛ
Тел.: +35928130372
Факс: +35929366157
E-mail: it@zora.bg; web@zora.bg

ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ
Тел: +35928130346

PR И РЕКЛАМА
Тел.: +35928130362
E-mail: zora@zora.bg, reklama@zora.bg

ОТДЕЛ ТЪРГОВИЯ
Тел: +35928130343
Тел: +35928130348
Тел: +35928130370
Тел: +35928130380
Тел: +35928130381

ИКОНОМИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ
Тел.: +35928130345
Тел.: +35928130352
Тел.: +35928130360
Тел.: +35928130367
Тел.: +35928130375
Факс: +35929366157
E-mail: acc@zora.bg

ОТДЕЛ ЕДРОВИ ПРОДАЖБИ
Тел: +35928130371
Тел: +35928130368
Тел: +35928130389
Тел: +35928130391
Тел: +35928130392
Тел: +35928130393

ОТДЕЛ ВЪТРЕШНА ЛОГИСТИКА
Тел. +35928130351
Тел. +35928130353
Тел. +35928130357
Тел. +35928130359

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ ЗОРА
Тел.: 02 4510137
Тел.: 02 4510138
E-mail: service@zora.bg

ЗОРА ММС ООД

zoraonline@zora.bg

За жалби, мнения, и въпроси, моля посетете контактния център на Зора: Въпроси и мнения

ул.Чепинско шосе 15, София, BG, 1225

Сравнение на продукти