Новини

Купи и пробвай с AEG - правила и условия на предложението
10.07.2015

 

Промоция „КУПИ &ПРОБВАЙ - Пробвайте 30 дни или вземете обратно парите си“.

 

*ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА. Промоцията „КУПИ &ПРОБВАЙ -Пробвайте 30 дни или вземете обратно парите си“ се организира и провежда от Зора ММС, гр. София, ул. Чепинско шосе 15 (Организаторът). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Промоцията. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес https://zora.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/aeg.html.  Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://www.zora.bg

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода в периода 20.06.2015 г. – 31.08.2015 г. (Период на Промоцията). Периодът, в който закупените продукти се ползват от условията на промоцията започва на 20 юни 2015г. и приключва на 31 август 2015г. Периодът на връщане на продукт закупен в промо периода е до 30 дни след датата на закупуване, но не по-късно от 30 септември 2015г.

 

 РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Промоцията включва само AEG плотове, фурни и съдомиялни за вграждане, закупени в ​​рамките на промоционалния период, закупени индивидуално или в комплект.

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват всички физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите на Организатора („Участници”).

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА. Механизмът на промоцията се състои във връщането на равностойността на участващ продукт, закупен през периода на промоцията, от потребители, които не са доволни от функционирането на този продукт. Всеки потребител има право да върне 1 (един единствен) продукт през посочения по-горе период на кампанията.

  • За да върне Организатора на промоцията равностойността на закупен участващ продукт, който е закупен през периода на промоцията и от чието функциониране потребителят не е удовлетворен, съответният потребител следва да изпълни кумулативно всички посочени по-долу условия: 

 

за продукти, закупени в магазините – могат да бъдат върнати в магазина, от който са закупени, в срок от най-много 30 (тридесет) календарни дни от датата на закупуване;

1. Да попълнят заявление за неудовлетвореност  (което потребителите могат да намерят безплатно на касите в магазините) за връщане на равностойността на закупения продукт, с всички изискани в него данни.

2. Да върнат участващия продукт за своя сметка в срок от най-много 30 (тридесет) календарни дни от датата на закупуване в магазин от веригата на организатора. Продуктът, който се връща и от чието функциониране потребителят не е доволен, следва да е в напълно работещо състояние и добър търговски вид, без увреждане и дефекти, настъпили в резултат от неправилно използване, с всички аксесоари към него и гаранционната карта, в оригиналната му не увредена кутия; преди въвеждане на уреда в експлоатация потребителите следва да прочетат и следват внимателно инструкциите от упътването, за да избегнат проблеми, свързани с неправилна инсталация или експлоатация на уреда. В рамките на промоцията, не се приемат уреди, при които се констатират нанесени дефекти като надраскване, огъване, пукнати или счупени детайли, липса на детайли.

3. Да представят оригинал от фискалния бон или фактурата, който/която доказва закупуването на съответния участващ продукт в рамките на промоцията;

 

  • за продукти, закупени в онлайн магазина – могат да бъдат върнати съгласно условията, посочени по-долу.

1. Когато участващи продукти са закупени от онлайн магазина на Организатора от потребители-физически лица, настоящите условия се прилагат, както следва: в допълнение към срока от 14 (четиринадесет) дни, в който потребителят може да се откаже от договора от разстояние, при условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите, Организаторът предоставя на Купувача допълнителен срок от още 30 (тридесет) календарни дни, в рамките на които потребителят, който не е удовлетворен от функционирането на участващ продукт, може да го върне.

2. Този допълнителен срок от 30 (тридесет) работни дни започва да тече от датата на изтичане на законовия срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от закупуването, посочен по-горе. 

3. Потребителите на онлайн магазина следва да попълнят заявление за неудовлетвореност  и да изпълнят кумулативно всички условия, посочени в т. а по-горе.  

4. В срока по т.b) 1. потребителят може да върне продукта и да получи обратно платената от него цена при условията на т.а и при спазване разпоредбите на ЗЗП.

 

Възстановяването на равностойността на закупените продукти не представлява правна защита за потребителя относно съответствието на продукта и не освобождава Продавача и производителя да осигурят законова гаранция за съответствието и качеството на продукта, не ограничава правата, които потребителят ползва законно от страна на Продавача или Производителя на продукта на основание законовите разпоредби за защита на потребителите, а е възможност за потребителя да размисли за закупените продукти, участващи в кампанията – полза, която е предоставена специално от Организатора и която подлежи на реда и условията на тази промоция.


Условия за отказ на искането за връщане на заплатената сума

Продуктите, при които се установят дефекти, настъпили в резултат от неправилно използване или които не са в работещо състояние и/или са увредени по друг начин и/или не са в добър търговски вид, не представляват предмет на тази промоция и потребителят няма право да иска връщане на равностойността на продукта. В рамките на промоцията, не се приемат уреди, при които се констатират нанесени дефекти като надраскване, огъване, пукнати или счупени детайли, липса на детайли. В случай, че такъв продукт бъде върнат, той няма да бъде приет от Организатора, като потребителят няма право на възстановяване на равностойността на продукта при настоящите условия. В тези случаи потребителят разполага с правата, по гаранцията на продукта съгласно разпоредбите на ЗЗП.

 

Начин на връщане на платената сума

Само след като е спазил кумулативно посочените по-горе условия, потребителят може да иска връщане на равностойността на продукта и, след като Организаторът провери и прецени, че формулираното искане е валидно, връща на купувача равностойността на закупения участващ  продукт, от чието функциониране купувачът не е удовлетворен.

Сумата, която организаторът връща на купувача, е сумата, която е посочена на оригинала от фискалния бон/фактурата, получен/а от съответния потребител, и която представлява равностойността на продукта. Потребителят, чието искане е валидирано от Организатора, получава обратно равностойността на продукта.

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. Организаторът на промоцията е регистриран като администратор на лични данни при условията на Закона за защита на личните данни в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни. На всички участници в промоцията се гарантират правата съгласно Закона за защита на личните данни. Чрез попълването на лични данни във заявлението към промоцията, заявителите дават съгласието си данните им да се обработват от Организатора. Целта на обработването на лични данни е да се валидира участието и да се върне равностойността на продукта при спазване на настоящите условия.

 

РАЗДЕЛ 7: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в промоцията се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

 

 

 

 

 

 

Обратно

Компанията
За нас
Магазини
Кариери
За контакти
Информация за клиенти
Акция
Начини за плащане
Доставка
Гаранции
Клубни карти
Връщане на стока
Условия за ползване
Конфиденциалност
Полезно
Помощен център
Въпроси и мнения
Сервизна мрежа
Файлове за сваляне
Карта на сайта
Връзки
Кредит
БНП Париба ЛФ
TBI Bank
UniCredit
Кобрандирана кредитна карта ЗОРА
Начини на плащане
Наложен платеж
Банков превод
Поддържат се плащания с кредитни и дебитни карти:
© Търговска верига ЗОРА
При възникване на спор,
свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya
Създай онлайн магазин с CloudCart
Created by